Google tìm kiếm hiệu quả Thành công với Google Quảng cáo trên Google
 • Trao đổi banner
  • Google chứng nhận VNPEC là đối tác quảng cáo Google
   Tư vấn - Trợ giúp khách hàng
   Đăng ký quảng cáo google Online
   Thiết kế webiste
 • Lượt xem 1572  lần

  Thành viên đăng ký tham gia có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung liên hệ trong hồ sơ cá nhân, tổ chức. Khi bạn đăng ký trở thành thành viên là bạn đã chấp nhận tuân theo những Quy định của website shopphanmem.com
  Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên mạng.
  Không sử dụng các cách thức, công cụ kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nội dung, hệ thống và cơ sở vật chất của website.
  Việc bạn sử dụng tài khoản của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập.
  Nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của mình, hãy vui lòng đặt lại mật khẩu để không ai có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  Về phía ban quản trị:
  Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này.

  Mã xác nhận
  Nhập lại Đăng ký